هنرمندان

موسسه «هنرمندان پیشکسوت» از زیرمجموعه معاونت هنری خارج شد

/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF/

معاون امور هنری در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقال موسسه هنرمندان پیشکسوت از زیر مجموعه معاونت هنری به زیرمجموعه‌ وزیر را پیشنهاد داد که سیدعباس صالحی با این پیشنهاد موافقت کرد. به گزارش عصر رویداد از روابط عمومی موسسه‌ هنرمندان پیشکسوت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به...