پاکستان

یک زن سفیر جدید پاکستان در ایران شد

/post-26/

«رفعت مسعود » سفیر جدید پاکستان در ایران شد سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت: خانم 'رفعت مسعود'سفیر جدید پاکستان در ایران، ماه آینده عازم تهران محل ماموریت جدید خود می شود. 'محمدفیصل' روز پنجشنبه در حاشیه نشست خبری هفتگی خود با رسانه های خارجی و داخلی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در...