پرچمدار

بانوی المپیکی پرچمدار ایران در بازی های آسیایی شد

/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%D9%8A%DA%A9%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D8%AF/

«کیمیا علیزاده» به عنوان پرچمدار کاروان اعزامی ایران به هجدهمین دوره بازی های آسیایی 2018 اندونزی انتخاب شد. شاهرخ شهنازی سخنگوی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در حاشیه نشست این هیات در وزارت ورزش و جوانان، کیمیا علیزاده بانوی المپیکی را به عنوان پرچمدار ایران در هیجدهمین دوره بازی های آسیای...