پیتر ولاپان

دبیرکل اسبق کنفدراسیون آسیا درگذشت

/%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/

«پیتر ولاپان» دبیرکل اسبق کنفدراسیون فوتبال آسیا که مدت 29 سال صاحب این سمت در AFC بود در سن 83 سالگی از دنیا رفت. به گزارش عصر رویداد از ایرنا ، ولاپان از سال 1978 تا 2007 دبیرکلی کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر عهده داشت. «شیخ سلمان» رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در این خصوص گفت: به نیابت از...