چاپ

جشنواره صنعت چاپ در ١٨ استان کشور برگزار می شود

/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-18-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

روزهای برگزاری جشنواره استانی صنعت چاپ در 18استان کشور از سوی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها اعلام شد. استان های برگزار کننده جشنواره صنعت چاپ ١١ شهریور امسال و روزهای نزدیک به این تاریخ را به سبب نامگذاری این روز به نام «صنعت چاپ» و همچنین نزدیکی ایام ماه محرم، به عنوان روز...