کاخ گلستان

دوربین های عکاسی دوره قاجار در کاخ گلستان به نمایش در می آید

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D8%AF/

مدیر مجموعه جهانی کاخ موزه گلستان گفت: برگزاری سه نمایشگاه ویژه اسناد، قالی و عکس از برنامه های آتی این مجموعه است. همچنین 29 دستگاه دوربین عکاسی متعلق به دربار قاجار در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. به گزارش عصر رویداد، مسعود نصرتی به خبرنگار ایرنا گفته است: در نمایشگاه دوربین های...

آثار بازگشتی از موزه لوور لانس در تهران به نمایش درآمد

/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/

شاهکارهای هنری دوران قاجار که حدود سه ماه با عنوان نمایشگاه «امپراطوری گلهای سرخ» در موزه لوور-لانس فرانسه به نمایش درآمده بود، پس از بازگشت در تهران در معرض دید عموم گذاشته شد. نمایشگاه «امپراطوری گل های سرخ» از هشتم فروردین 97 به مدت سه ماه، در موزه لوور لانس فرانسه میزبان علاقه مندان به...