کالای داخلی

همایش حمایت از تولید ملی(حاتم) در آبان ماه برگزار می شود

/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-97-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

اتاق تعاون ایران همایش حمایت از تولید ملی(جشنواره حاتم) را با هدف حمایت از تولید داخلی و فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی در آبان ماه 97 برگزار می کند اتاق تعاون ایران با اعلام این خبر افزود: یکی از راه های موثر در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، رسیدن به اقتصاد پویا و ملی است که این امر از طریق...