کاوش

فصل جدید کاوش در قلعه حسن صباح الموت آغاز شد

/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: فصل چهاردهم کاوش های باستان شناسی در دژ و قلعه تاریخی حسن صباح الموت به سرپرستی حمیده چوبک آغاز شد. «محمدعلی حضرتی ها» روز چهارشنبه با اشاره به پیشینه تاریخی این اثر ارزشمند گفت: دژ تاریخی حسن صباح با بیش از 20 هزار متر مربع وسعت به...

قدمت تربت حیدریه به دوره اشکانی و ساسانی باز می گردد

/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF/

مهدی فلاح مهنه سرپرست کاوش نجات بخشی محوطه دامسک تربت حیدریه می گوید: کاوش نجات بخشی حاکی است این محوطه به دوران تاریخی (اشکانی -ساسانی) تعلق دارد. فلاح مهنه اظهار کرد: در پی گزارش اعضای انجمن میراث فرهنگی روستای دامسک به یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان تربت حیدریه و کشف یک عدد خمره سفالی...