کرد

نخستین«اسبواره» انجمن نژادی اسب کرد

/post-15/

نخستین اسبواره انجمن نژادی اسب کرد شامگاه جمعه با حضور اساتید جامعه پرورش دهندگان اسب ایرانی در کرمانشاه برگزار شد. انجام حرکات نمایشی و دور افتخار اسب های حاضر در این جشنواره در باشگاه پرورش اسب فرجام واقع در سراب قنبر شهر کرمانشاه از جمله برنامه های این اسبواره بود. منبع :ایرنا عکس: بهمن زارعي