کلایدرمن

«ریچارد کلایدرمن» وارد ایران شد

/post-13/

پیانیست فرانسوی برای برگزاری کنسرتش ظهر روز جمعه وارد تهران شد. به گزارش ایسنا ، ریچارد کلایدرمن ساعاتی پیش وارد تهران شد تا پس از اتفاقات خبری چند هفته گذشته، این هنرمند با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد و دفتر موسیقی نخستین اجرای رسمی خود را در ایران روی صحنه ببرد. کنسرت این...