کنت کنزا

آلبوم جدید مصباح قمصری با همخوانی هانیه کیان منتشر شد

/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-%DA%A9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

آلبوم جدید مصباح قمصری با همخوانی هانیه کیان به نام «کنت کنزا» که اشاره به حدیثی مبنی بر چرایی آفرینش انسان است به بازار نشر رسید. «کنت کنزا» دو کلمه ابتدایی است که بر اساس احادیث ذات ازلی در پاسخ سوال داود نبی مبنی بر اینکه چرا انسان را خلق نمودی بیان می کند. کنت یعنی همیشه بودن و کنزا به...