کنسرت خیابانی

اولین کنسرت رایگان خیابانی با صدای محمد معتمدی

/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A/

ارکستر سازهای ملی ایران به خوانندگی محمد معتمدی و رهبری علی اکبر قربانی، قطعاتی از موسیقی ایرانی را هشتم و نهم شهریور در پارک آب و آتش تهران به صورت رایگان برای مردم اجرا می کند. کنسرت ارکستر سازهای ملی ایران، ساعت 21 پنجشنبه و جمعه، هشتم و نهم شهریورماه در منطقه فرهنگی گردشگری عباس‌آباد...