کودکان و نوجوانان

هيات انتخاب جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان آغار بكار كرد

/%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

مدیر دبیرخانه جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان از آغاز به کار هیات انتخاب جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان خبرداد. به گزارش عصر رويداد،‌ سیمون سیمونیان، مدیر دبیرخانه این دوره با اشاره به استقبال فیلمسازان، تعداد آثار ارسالی به دفتر جشنواره را بیش از ۳۰۰ اثر عنوان کرد و گفت: در مجموع...