کودک و نوجوان

نامزدهای بهترین‌های چهل سال سینمای کودک و نوجوان انتخاب شدند

/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/

نامزدهای بهترین های چهل سال سینمای کودک و نوجوان بعد از انقلاب با نظرخواهی از 120 منتقد و نویسنده سینما انتخاب شدند که در این میان نام های عباس کیارستمی در مقام کارگردانی، مهدی باقربیگی برای بازیگری و باشو غریبه کوچک به عنوان بهترین فیلم دیده می شود. جعفر گودرزی نایب رییس انجمن منتقدان و...