کوروش

سازمان میراث و گردشگری برای روز «کوروش» هیچ برنامه‌ای ندارد

/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D9%8A%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور اعلام کرد: برای روز ۷ آبان ماه (منسوب به روز کوروش)، فارغ از صحت و سقم آن، برنامه‌ای ندارد. مرکز روابط‌ عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: «این سازمان فارغ از صحت و سقم روز ۷ آبان‌ماه و با اعتقاد بر...