یورو

24 میلیون گردشگر 14 میلیارد یورو وارد اقتصاد ایتالیا می کنند

/24-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-14-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/

مرکز مطالعات 'Cna' ایتالیا اعلام کرد که در فصل تابستان امسال بیش از 24 میلیون گردشگر خارجی به این کشور سفر می کنند و در مجموع 14 میلیارد یورو هزینه خواهند کرد. این مرکز مطالعاتی روز شنبه اعلام کرد: 24 میلیون و 500 هزار گردشگر خارجی تابستان امسال به ایتالیا سفر می کنند در حالی که در تابستان...