30تیر

میدان مشق پایتخت به روی شهروندان گشایش می یابد

/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%AF/

شهردار منطقه 12 پایتخت می گوید که فرآیندهای اداری مربوط به گشایش میدان مشق به روی شهروندان مراحل انتهایی خود را طی می کند و با قوت و پیگیری این نهاد در همکاری با دیگر متولیان در حال انجام است. به گزارش عصر رویداد، علی محمد سعادتی به خبرنگار ایرنا گفته است: آخرین تفاهم ها و برنامه ریزی ها...